بانک عسگریه

۱۸۰۰ مترمربع

نام کارفرما: آقای طایفی
سال بهره برداری: ۱۳۸۷
آدرس: تهران، میدان سلماس، نبش خیابان پیروزه، نبش کوچه ۱و۴، پلاک ۱۶

مجتمع مسکونی هوا فضا
بانک پاسارگاد
فهرست