هتل چغارت بافق

۶۲۰۰ مترمربع

نام کارفرما: شرکت ترموون هدافر
سال بهره برداری: ۱۳۸۶
آدرس: بافق، آهن شهر، مهمانسرای چغارت
هتل چغارت بافق

مجتمع تجاری – اداری اندرزگو
مجتمع مسکونی هوا فضا
فهرست