ابنیه

طراحی و اجرای پروژه های ساختمانی در نقاط مختلف کشور و نیز مشارکت در اجرای برخی پروژه های بزرگ ساختمانی کشور در قالب گروه پیمانکاری، بخشی از سوابق اجرایی این گروه به شمار می رود. AGK با برخورداری از تیم های اجرایی مجرب و با آگاهی از جدیدترین روش ها ی روز در صنعت ساختمان و ارتباط با تولیدکنندگان برتر در حوزه های فناوری های ساختمانی، کیفیت فنی و اجرایی پروژه های خود را تضمین می نماید .

نظارت عاليه بر پروژه های ساختمانی

هماهنگی کامل میان مراحل مختلف اجرای پروژه، نظارت بر حسن انجام این مراحل و انطباق روش های ساخت با آنچه در مرحله طراحی مد نظر بوده است، عامل بسیار مهمی است که در ضمن فرآیند نظارت عالیه تحقق می یابد .

0/5 (0 Reviews)
محصولات
نقشه برداری
فهرست