بانک پاسارگاد
۲۹۰۰ مترمربع

نام کارفرما: آقای مهندس داخته
سال بهره برداری: ۱۳۸۸
آدرس: تهران، بلوار فردوس غرب، نبش پروین شمالی

0/5 (0 Reviews)
بانک عسگریه
فهرست